1. Tīmekļa vietnes www.salas-zivis.com lietošanas noteikumi

SIA "SALAS ZIVIS" uztur, koordinē un organizē darbību tīmekļa vietnē www.salas-zivis.com, turpmāk tekstā - Portāls.

Portāla lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto apmeklē Portālu un/vai publisko reģistrējas noteiktajā kārtībā.


2. Autortiesības

Portālā publiskotais, ievietotais saturs (materiāli) ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Jebkura Portālā publicēto materiālu kopēšana, modificēšana, uzglabāšana, arhivēšana un pilnīga vai daļēja publiskošana ir kategoriski aizliegta bez SIA "SALAS ZIVIS" rakstiskas atļaujas.

Datu drošība un to izmantošana

  Lietotājs nedrīkst nodot un atļaut izmantot viņam piešķirto lietotājvārdu un paroli trešajām personām.

  Lietotājs  ir atbildīgs par visām darbībām, kas ir veiktas no viņa reģistrētā profila un par visu informāciju, ko viņš ir izvietojis, tāpat par paroles un profila konfidencialitāti.

  Lietotājam  nav tiesību veikt darbības, kas ir vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā SIA "SALAS ZIVIS" ir tiesības vienpusēji izbeigt pakalpojumu sniegšanu/anulēt piekļuvi Portālam, iepriekš par to nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.

 

3. Citi noteikumi

Portāls nav atbildīga par tehniska rakstura problēmām Portāla lietotāja informācijas izmaiņām citas personas nelikumīgas piekļūšanas rezultātā. Portāls  neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas nodarīti lietotājiem.

Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi ir saistoši katram Portāla lietotājam neatkarīgi no tā, vai viņš ir izveido lietotāja kontu Portālā.

Portāls ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas Portālā.

Ja lietotājs neievēro šos noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

Ja SIA "SALAS ZIVIS" izlems izmainīt šo noteikumu vai privātuma politiku, SIA "SALAS ZIVIS"  informēsim par šīm izmaiņām Portālā. 

Ja lietotājs vēlas izmantot Portālā esošos materiālus, tas sazinās ar SIA "SALAS ZIVIS" pārstāvjiem, izmantojot sazināšanās veidlapu.