Datu drošība


Tagad Jūs varat justies kā bankā!


Drošus pirkumus internetveikalā www.salas-zivis.com garantē viens no pašiem zināmākajiem un drošākajiem sertifikātiem – SSL (ang. Secure Socket Layer), kurš izdots Drošības nodrošināšanas Sertifikācijas centrā Let’s Encrypt. SSL-sertifikāta izmantošanā, informācija, kuru pārsūta caur interneta pārlūku uz www.salas-zivis.com serveri, lietotājam tiek šifrēta. Vairāk informācijas atradīsiet šeit: https://letsencrypt.org/about/

Pārliecinieties, ka Jūs pārlūkojat drošu mājas lapu


Mājas lapa, kura tiek aizsargāta ar SSL sertifikātu un tiek aizsargāta, ir atpazīstama pēc atzīmes adreses ievadīšanas joslas kreisajā pusē (zaļa atslēga).

Internetveikalam SSL sertifikāts nepieciešams mājas lapu aizsardzībai, kur tiek izmantoti un ievadīti tadi dati kā: lietotājvārds, preču grozs, pasūtījumu sadaļa utt.Sertifikāta detaļas varat atrast uz tā uzspiežot.


www.salas-zivis.com neuzkrāj savienojuma datus ar maksājumu sistēmām


Interneta veikala www.salas-zivis.com pircēji, pieslēdzoties elektroniskai bankai vai elektroniskajām maksāšanas sistēmām, datus ievada bankas mājas lapā, tapēc šī informācija nav pieejama www.salas-zivis.com.

Par internetveikala www.salas-zivis.com apmaksas veidiem, lasiet ……..


Datu, tajā skaitā personas datu, nodošana un apstrādāšana


[1] Personai, kura vēlas iegādāties interneta veikalā preces, ir jāpiereģistrējas SIA SALAS ZIVIS sistēmā, aizpildot reģistrācijas anketu. Reģistrācijas anketā ir jānorāda šādi dati:
 • fiziskās personām - vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, preču piegādes adrese, tālruņa numurs, citi preču piegādei nepieciešamie dati;
 • juridiskās personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, elektroniskā pasta adrese, preču piegādes adrese, tālruņa numurs, preču saņēmēja vārds uzvārds un citi preču piegādei nepieciešamie dati.

Pircējs ir atbildīgs par to, lai reģistrācijas anketā norādītie dati būtu precīzi, pareizi un izsmeļoši. Ja mainās Pircēja reģistrācijas formā norādītie dati, tam ir nekavējoties tie jāatjauno. SIA SALAS ZIVIS nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies Pircējam un (vai) trešajām personām sakarā ar to, ka Pircējs ir norādījis nepareizus un (vai) neizsmeļošus personas datus, vai tos nav aktualizējis.
Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt reģistrācijas datus, papildināt vai anulēt savu reģistrāciju. Anulējot reģistrāciju vai ja fiziskās persona atsauc savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, Puses uzskata, ka Pircējs pārtrauces attiecības ar SIA SALAS ZIVIS un Pircējam zūd tiesības lietot interneta veikalu.


Reģistrējoties Pircējs izveido lietotāja vārdu. Paroli ģenerē SIA SALAS ZIVIS. Pircējs apņemas lietotāja vārdu un paroli glabāt noslēpumā, un neatklāt tos trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par piekļuves datu saglabāšanu (lietotāja vārds un parole), kā arī par jebkurām darbībām (datu nodošanu, iesniegtajiem preču pasūtījumiem, lietotāja komentāriem u. c.). Ja pircējs nodot trešajai personai piekļuves datus un šī personā veic darbības interneta veikalā, tajā skaitā iegādājas preces, SIA SALAS ZIVIS šo personu uzskata par pircēju. Ja Pircējs nozaudē pieslēgšanās datus vai tie prettiesiskā ceļā nokļuvuši trešo personu lietošanā, tam ir nekavējoties par to jāinformē SIA SALAS ZIVIS pa pastu vai nosūtot elektronisko vēstuli, un nekavējoties jānomaina parole. Paroles nozaudēšanas gadījumā, Pircējam pēc tā pieprasījuma uz Pircēja reģistrēto elektroniskā pasta adresi tiek izsūtīta pagaidu parole, kuru Pircējs var nomainīt pēc saviem ieskatiem. Gadījumā, ja Pircējs SIA SALAS ZIVIS izsniegto piekļuves paroli nomaina uz sevis izveidotu paroli, tad Pircējs ir atbildīgs par tās sarežģītību.

[2] Pircēja kā fiziskas personas vai pircēja pārstāvja fiziskās personas tiesības
Fiziskai personai attiecībā uz savu personas datu, apstrādi ir spēkā tiesību aktos noteiktās tiesības. Kopumā tās ir tiesības:


 • neatbilstošu, nepilnīgu vai nepareizu savu Personas datu gadījumā pieprasīt to labošanu;
 • iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja personas datu izmantošana pamatota ar likumīgām interesēm, ieskaitot profila veidošanu tiešā mārketinga nolūkos (piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai līdzdalībai aptaujās);
 • pieprasīt savu personas datu dzēšanu – piemēram, gadījumā, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, bet attiecīgā persona šo piekrišanu atsauc. Šādas tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti arī uz cita tiesiska pamata, piemēram, uz līgumu vai pienākumiem saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem;
 • ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem vai ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu;
  - saņemt informāciju, vai fiziskās personas datus apstrādā SIA SALAS ZIVIS, un gadījumā, ja jā – piekļūt tiem;
 • saņemt savus personas datus, ko fiziskas persona ir pati iesniegusi un kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu vai ar mērķi izpildīt līgumu rakstiskā vai ierasti izmantotā elektroniskā formā, vai gadījumā, ja šādus datus iespējams pārsūtīt citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība);
 • atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei;
 • iesniegt Datu valsts inspekcijā sūdzības par personas datu izmantošanu (tīmekļa vietne: http://www.dvi.gov.lv/), ja fiziskas persona uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj viņa spēkā esošajos tiesību aktos paredzētās tiesības un intereses.

[3] Ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas normas, SIA SALAS ZIVIS saglabā ar pircējiem noslēgtos pirkuma līgumus grāmatvedības kārtošanai nepieciešamajā apjomā.

[4] Ja pircējs iesniedzis SIA SALAS ZIVIS (aizpildot anketu vai kādu citu dokumentu) datus, tajā skaitā personas datus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt personas datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi.
Pircējs, tajā skaitā juridiskās personas pārstāvis, kura dati uzrādīti anketā, piekrīt, ka:

 • SIA SALAS ZIVIS ir tiesības apstrādāt iesniegtos datus, tajā skaitā personu datus, kā arī pieprasīt un saņemt šī datus, tajā skaitā, bet ne tikai personas datus, no trešajām personām;
 • SIA SALAS ZIVIS ir tiesības nodod ziņas, tajā skaitā datus un personu datus, kuri iesniegti ziņas par veiktajiem darījumiem, trešajām personām, kuras sniedz SIA SALAS ZIVIS pakalpojumus saistībā ar parādu piedziņu vai parādnieku datu bāžu veidošanu un uzturēšanu.
Personas datu apstrādes pamatojums un mērķis - SIA SALAS ZIVIS likumisko pienākumu un līgumisko saistību izpilde.